Od grozdja do mošta, v času od konca septembra do konca oktobra za skupine. Predhodni dogovor obvezen.